bouwnieuws -

HET VOORLOPIGE ONTWERP IS KLAAR

Begin 2018 is na een intensieve verkenning the Citadel Company uit Raalte gekozen als de architect die de plannen en ideeën van WZC gaat visualiseren en uitwerken. Op de algemene ledenvergadering van 4 juli 2018 werden de eerste schetsen en berekeningen gepresenteerd aan alle aanwezigen wat resulteerde in vele enthousiaste reacties. Het enthousiasme moest nog iets worden getemperd omdat het bijbehorende kostenplaatje nog nader getoetst moest worden op haalbaarheid. En die kosten bleken zo’n 150.000,00 te hoog. Op de algemene ledenvergadering van 21 november 2018 werden de aangepaste ontwerpen gepresenteerd. En met het nieuwe kostenplaatje zou de verbouwing ook haalbaar zijn. Reden voor een unaniem akkoord van alle aanwezige leden, dus op naar het vervolg. De plannen zijn daarna doorgesproken met alle commissies en op de ledenvergadering van 23 april 2019 zijn de definitieve ontwerpen gepresenteerd inclusief bijbehorende elementen(kosten)raming. Op basis van deze stukken kan de bouwaanvraag worden ingediend en daarna kunnen de offertes worden aangevraagd.

deze bedrijven dragen hun steentje bij

Copyright 2023 © WZC Wapenveld