geplande opening: 14 augustus 2021

Dagen
Uren
Minuten

Ontstaan van het project

Er is een groot verschil in exploitatie, subsidiering en eigendom binnen de gemeente Heerde voor wat betreft de sectoren: sport, welzijn en onderwijs. De gemeente Heerde wil dit oplossen door te privatiseren. Voor WZC is vooral het accommodatiebeleid van belang. De onderbouw van het clubhuis is eigendom van de gemeente en de bovenbouw van WZC. Bij privatisering ligt de eigendom en exploitatie van het hele complex bij WZC. Ondanks het vele werk van de vrijwilligers is er sprake van achterstallig onderhoud wat met name te maken heeft de vochtproblematiek en de hoge grondwaterstand. De Gemeente Heerde heeft in kaart laten brengen welk achterstallig onderhoud er is en bepaald dat WZC recht heeft op een vergoeding van 185.697,78 incl. BTW en excl. de vergoeding van kosten die alsnog optreden als gevolg van die hoge waterstand. Dit bedrag moet aangewend worden voor de noodzakelijke verbeteringen en voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan duurzaamheid. Een commissie bestaande uit Erik van Limburg (✝ 28-03-2018) , Frans Stijf, Willam Boeve en Dick Nieuwenhuis kreeg als taak van het bestuur de mogelijkheden te onderzoeken van nieuwbouw, verbouw of renovatie. Dat heeft geresulteerd in de conclusie dat verbouw de enige haalbare privatiseringsoptie is, rekening houdend met de kosten en de wens om weer 30 jaar vooruit te kunnen.

we gaan verbouwen

Op basis van wat gesprekken met verschillende aannemers en de eerste besprekingen met de architect kwamen we al snel tot de conclusie dat verbouw de enige haalbare optie is. Nieuwbouw zou het dubbele aan bouwkosten betekenen, los van het feit dat de bouwtijd veel langer is dan bij verbouw en we extra voorzieningen zouden moeten treffen om toch gewoon te kunnen trainen en spelen op zaterdag. Op basis van schetsen, vlekkenplannen en calculaties heeft de ledenvergadering van 26 november 2018 ingestemd met de verbouwplannen. Volgende stap is verdere uitwerking, ook wat betreft kosten, mogelijke subsidies en benodigde financiering.

DE ARCHITECT

Uit het netwerk van een klant van één van de bouwcommissieleden kwamen we in contact met Derk Jan Laanbroek van The Citadel Company. De klik was er meteen en de ingebrachte ideeën, voorbeelden en schetsen waren voldoende voor het team van The Citadel Company om met een fraai ontwerp te komen en een bijbehorende begroting. Op 2 juli 2018 werden de eerste plannen gepresenteerd en daarna via vele commissie-, bestuurs- en drie ledenvergaderingen nog 2 keer aangepast. Complimenten en dank aan de architect Maurits Teunis en natuurlijk bureaumanager Erik Veldkamp. Erik heeft met veel geduld ons op alle vlakke ondersteund gedurende het hele traject.

Previous
Next

het definitieve plan

De versie met nieuwe tribune bleek een aanzienlijke extra kostenpost met zich mee te brengen en is dus al snel geschrapt van het wensenlijstje. Ook de nieuwe aanbouw met één entree richting kantine, bestuurskamers en kleedkamers bleek financieel niet haalbaar. Tijdens een ingelaste ALV op 17 december is het uiteindelijke plan met begroting gepresenteerd aan de aanwezige leden. Met een unaniem akkoord als resultaat. De stemming was tevens bedoeld om goedkeuring te vragen voor een maximaal te lenen bedrag met bijbehorende maandlast. Binnen dat mandaat moest de bouwcommissie en het bestuur gaan werken aan het definitieve plan tijdens een ALV op 20 februari 2020. Met weer een unaniem akkoord op de plannen, waardoor we nu echt kunnen starten. …….En toen kwam Corona roet in het eten gooien….en werd het plan opgeschort en iets aangepast, waarover later meer.

Previous
Next

We hebben jullie hulp dus hard nodig!

0
Rondje voor je club

Geef een (digitaal) rondje!

€20,-

  • %
  • 20 Opgehaald
31.500
Zonnepaneel

Sponsor een zonnepaneel voor
€350,-

  • %
  • 1.050 Opgehaald
25.000
Baksteen

Sponsor een baksteen voor
€5,-

  • %
  • 585 Opgehaald

gouden bouwsponsors Wzc

Vragen over de verbouwing of wil je sponsoren maar het lukt niet via deze website? Stuur dan een email met jouw vraag of opmerking naar:

duurzaamclubhuis@wzcwapenveld.nl

Copyright 2021 © WZC Wapenveld